Make your own free website on Tripod.com
"Dan periharalah diri kamu dari azab pada hari kamu semua dikembalikan kepada Allah dan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakan" (Al-Baqarah:281)
Home
Baca Kad Hari Guru
Tokoh Guru 2005
Guru Oh Guru
Sejarah hari Guru
Jasamu Dikenang
Logo & Lagu
Tema Hari Guru
Hantar Ucapan
AJK Hari Guru Sabah

 

 

Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh yang sama dalam tahun yang sama 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council ) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report Of The Education Commitee ) sebagai dasar pelajaran negara kita. Dokumen tersebut dikenali sebagai Laporan Razak, telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak hari itu.

 

1. Menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk  perpaduan dan

    integrasi), pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat.

 

2.  Menarik perhatian ibu bapa , murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru

     dalam masyarakat Malaysia.

3. Memupuk semangat perpaduan ikhtisas dan muhibbah di antara guru.

4. Meninggikan martabat dan  taraf guru dalam masyarakat.

5. Memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar, persidangan, 

    melanjutkan pelajaran dan sebagainya.

 

6. Menilai secara objektif perana guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil

    langkah-langkah supaya peranan itu lebih berkesan.

Home | Baca Kad Hari Guru | Tokoh Guru 2005 | Guru Oh Guru | Sejarah hari Guru | Jasamu Dikenang | Logo & Lagu | Tema Hari Guru | Hantar Ucapan | AJK Hari Guru Sabah